“Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert inburgeringstrajecten voor nieuwkomers, verwijst anderstaligen door naar de gepaste Nederlandse taallessen en ondersteunt overheden en organisaties in het omgaan met de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving.”

Gebouw 4D

Dok Noord 4D bus 001, 9000 Gent
+32 9 267 66 40
http://www.odice.be/