Zij zorgen ervoor dat het audio en visueel erfgoed nooit verloren gaat.

Bij de openbare omroep, de commerciƫle en regionale omroepen en de cultureel-erfgoedinstellingen liggen bijvoorbeeld oude VHS-banden die langzamerhand onleesbaar worden. Om te vermijden dat het materiaal definitief verloren gaat, is digitalisering dringend nodig. VIAA zet daarom digitaliseringsprojecten op waarbij samenwerking, kwaliteit en schaalvoordelen centraal staan.

VIAA draagt de kosten voor de digitalisering. Voor de duurzame opslag wordt slechts een zeer kleine kostenbijdrage gevraagd. De content partners krijgen toegang tot hun digitale collecties en blijven verantwoordelijk voor het beheer ervan. Via het Media Asset Management-systeem van VIAA kunnen ze vrij beschikken over deze digitale collecties voor hun eigen werking. In ruil mag VIAA de digitale collecties ter beschikking stellen voor onderwijs, onderzoek en in openbare bibliotheken. Waar de rechten dit toelaten, kan het materiaal ook toegankelijk gemaakt worden via een publieke website. Dit gebeurt altijd in overleg met de collectiebeherende instellingen zelf, en met respect voor de auteursrechten.

Blauwe Kraan

Sassevaartstraat 46/209
+32 (0)9 298 05 01
[email protected]
http://viaa.be/nl/over-viaa/