Met zo'n naam kan je niet anders dan de site van een vredesbeweging zijn.
Wij werken rond internationale politiek, ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken. Maar ook verzetten we ons tegen alle soorten discriminatie, zowel op vlak van ras, van geloof, als van geslacht of sociale situatie.
Ons uitgangspunt is dat een gedegen kennis van het wereldgebeuren onmisbaar is als fundering voor een gezonde maatschappelijke actie op dit terrein. Onze centrale stelling luidt: minder militaire uitgaven, meer sociale rechtvaardigheid.

Gebouw 4F

Dok Noord 4F, bus 203, 9000 Gent
09 233 46 88
http://www.vrede.be/